Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Индивидуални градини

Проектът по паркоустройство е част от цялостния проект за къща или друга сграда."Уни-Арх" предлага изготвяне на паркоустройствени проекти за двора на вашата фамилна къща, както и за други видове сгради.

Ландшафтен проект за индивидуална градина с. КОКАЛЯНЕ

Настоящият паркоустройствен проект е изготвен  въз основа на  даденостите на терена, предварителни  указания от страна на  собствениците и при съгласуване с одобрения архитектурен проект, и проекта за вертикална планировка.

Имотът е с площ от 1328 кв.м, от които 804 кв.м са озеленена площ и представляват 60% от площта му.

Теренът е със значителна денивелация (около 10%) в северна посока.

Достъпътдоимота е откъм улицата от североизток.

Според изготвения архитектурен проект,сградата е ситуирана в централната част на парцела.

Прочети още...

Ландшафтен проект за индивидуална градина - община Трън

Ландшафтен проект за индивидуална градина – община Трън

Имотът е разположен в планинска местност до гора от иглолистна растителност. Затова целта на настоящия ландшафтен проект е да запази максимално естествената среда и терен на имота. Теренът е със значителна денивелация (около 15%) в северозападна посока. Наклонът на терена като цяло се запазва, насипване се налага само на отделни места. Основният подход към сградата е автомобилен. Той е в югозападната част на имота. Второстепенен е пешеходния подход, който е в пейзажен стил. Пешеходният има пряка връзка с главния вход на сградата.

Прочети още...

Проект за индивидуална градина, дворно място - с. Скравена

Индивидуална градина-с. Скравена

Площта на поземления имот е 1259 кв.м , а на озеленената площ е 703 кв.м, което общо представлява 56% от общата площ. На територията на имота има съществуваща растителност. Тя се състои от широколистно дърво – орех , който е в добро естетично и екологично състояние. Дървото ще се запази при бъдещото строителство.

Имотът граничи на запад с улица, а на север, изток и юг с други подобни имоти за нискоетажно жилищно строителство. Сградата е разположена в западната част на имота.Теренът е равен без денивилация.

Прочети още...

План проект за озеленяване - архитектура, строителство, интериор, дизайн, проектиране

Това е една от терасите на фамилна къща, в която живеят няколко поколения. Терасата е на едно от жилищата, което на е на горен етаж  и няма пряка връзка с двора.Терасата е богато озеленена.Оформени са различни кътове – кът с камина и пергола, места за сядане и хранене, кът с пейка около декоративен фонтан,  зелени площи. Терасата се явява своеобразен двор и прави жилището, към което принадлежи по-самостоятелно.

Прочети още...

План проект на индивидуална градина, двор, гр. Банкя от архитектурно студио "УНИ-АРХ"

Площта на поземления имот е 960 кв.м, а на озеленената площ е 576 кв.м. заедно с терасното озеленяване в кашпи, което общо представлява 60% от общата площ. На територията на имота няма съществуваща растителност.

Имотът граничи на север с улица, а на изток, запад и юг с други подобни имоти за нискоетажно жилищно строителство. Сградата е разположена в северната част на имота.

Теренът е със значителна денивилация (около 10%) в южна посока. За целта се терасира непосредствено след терасата на юг с подпорни стени и така се получава терен с наклон 5% до края на имота.

Осигурени са два отделни входа – автомобилен и пешеходен, които са разположени в северната част  на имота - най-високата част спрямо терена. Пешеходният има пряка връзка с главния вход на сградата. В предната част на двора растителността е по-малко поради малката площ и северното изложение, което се отразява и на видовия състав – сенколюбиви видове.

Прочети още...