Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

  • Паркове и Детски площадки

    “Уни-Арх” предлага разработване на проекти за паркове, градини  и детски площадки от специалист по ландшафтна архитектура.

  • Индивидуални градини

    Проектът по паркоустройство е част от цялостния проект за къща или друга сграда."Уни-Арх" предлага изготвяне на паркоустройствени проекти за двора на вашата фамилна къща, както и за други видове сгради.