Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

ПРАВОСЛАВЕН ПАРАКЛИС В С. ВАРВАРА

Архитектурно студио, архитектурно проектиране, проект за къща, архитектурни проекти

Архитектурно бюро УНИ-АРХ изготви настоящия архитектурен проект като дарение за жителите на с. Варвара, област Пазарджик.

Формообразуване и оформление.

Сградата представлява малък кръстокуполен храм - параклис, с еднопространствена планова композиция, подчинена на класическите принципи за формообразуване на подобен вид сгради. Проектирана е в духа на източноправославния канон. Предвидени са два входа - от  западната страна на сградата и от юг, откъдето е и основният подход към  нея.

       Фасадните плоскости са оформени с византийска зидария обрамчена с декоративни пиластри и корнизи от врачански варовик. Около отворите са предвидени рамки също от варовик. Хоризонталното членение на сградата е подчертано с бетонни декоративни корнизи. Свободните фасадни повърхности са третирани с хидрофобна силикатна мазилка. Покривното покритие е от керамични керемиди, а цилиндричните покриви на куполите са с покритие от медна ламарина.

architetural studio Sofia, architectural design Sofia