Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Православни храмове

Архитектурни проекти за нови Православни храмове и реконструкции на съществуващи.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ХРАМОВЕ

ПРОЕКТАНТ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО „УНИ-АРХ”

Настоящият проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” , с. Филипово е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” в с.Филипово е построен в края на шейсетте години на XIX в. след специалнoписмо на султан Абдул Азис от 1866 г.. Тя е енорийска трикорабна църква, базиликален тип, с една апсида. Предназначен е да обслужва духовните нужди на християнското население в селището, населено с българи от двете вероизповедания – християнска и мюсюлманска.

В момента християнското население е малобройно, но храмът се посещава и поддържа и от българи-мюсюлмани.

Прочети още...

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА

ПРОЕКТАНТ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО „УНИ-АРХ”

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН”, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът „Свети Безсребърници Кузма и Дамян”, гр. Кричим е енорийска трикорабна църква, базиликален тип, с една апсида.

До настоящия си вид храмът е изграждан на няколко етапа:

Прочети още...

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.КОЗАРСКО, общ.БРАЦИГОВО, обл.ПАЗАРДЖИК

ПРОЕКТАНТ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО „УНИ-АРХ”

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” в с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Този архитектурен проект кандидатства за отпускане на средства по Програма за подпомагане на селските райони, мярка 322.

Строителството на основната част от храма е започнало през 1894г. на мястото на изгорял по-стар храм през 1976г. Църквата била съградена от майсторите Вельо Батаклиев и Кръстьо Гюлеметов от гр. Брацигово и е завършен 1898г. Иконописта е изпълнена от Димитър Христодоров от гр. Станимака /Асеновград/. Камбанарията е пристроена към западната фасада през 1909г. В този си вид църквата е запазена до днес и е един от добрите примери на следосвобожденската ни храмова архитектура.Тя притежава статут на архитектурно-стриоителна културна ценност с предварителна категория „местно значение”, съгласно Удостоверение, издадено от НИНКН.

Прочети още...

Реконструкция на храм „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”, с.Бежаново, община Луковит

С настоящия архитектурен проект, изработен от архитектурно студио „УНИ-АРХ” ООД, храмът кандидатства по програмите за Еврофинансиране.

Църквата „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.Бежаново се намира в самия център на село Бежаново. Имотът е с площ 1830м2. Храмът е построен 1902г. и е един от добрите примери на следосвобожденската ни черковна архитектура. Тя притежава статут на архитектурно-строителна и художествена културна ценност с предварителна категория „местно значение”.

Прочети още...