Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Православни храмове

Архитектурни проекти за нови Православни храмове и реконструкции на съществуващи.

Архитектурно студио, архитектурно проектиране, проект за къща, архитектурни проекти

Настоящият архитектурен проект е изготвен като дарение за жителите на с. Варвара, област Пазарджик, от Архитектурно бюро УНИ-АРХ.

Прочети още...

Архитектурно студио, архитектурно проектиране, проект за къща, архитектурни проекти

Архитектурно бюро УНИ-АРХ изготви настоящия архитектурен проект като дарение за жителите на с. Варвара, област Пазарджик.

Прочети още...

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” с. ЪГЛЕН

Архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква:

с. Ъглен

проектант: Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, с. ЪГЛЕН, ОБЛ. ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕНСКА ЕПАРХИЯ е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Църквата „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” в с. Ъглен е един от първите примери на църковно строителство след Освобождението. Завършена е през 1889г. Представлява еднокорабен триконхален храм с камбанария.

Въпреки сравнително опростената обемно-пространствена композиция, сградата се характеризира с подчертана вътрешна и външна пластика, в която ясно личат европейски влияния.

Сградата е разположена в централната част на с. Ъглен.

Прочети още...

Архитектурен проект по реконструкция и реставрация на православен храм

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВЕТА НЕДЕЛЯ”, с. Сатовча, е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът „Света Неделя” в с. Сатовча е енорийска трикорабна псевдобазилика, с една апсида.

Храмът е построен през 1844 г, за два месеца, с доброволния труд на българи – християни и мохамедани.

Външният притвор е пристроен от запад през 1912 г. В началото на 70-те години на миналия век, по главната ос на храма от запад, е издигната и камбанарията.

Прочети още...

Архитектурен проект за реставрация, реконструкция и консервация на паметници на културата

ПРОЕКТАНТ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО „УНИ-АРХ”

Настоящият проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „СВЕТА ПАРАСКЕВА” с.Садово е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът е изграден 1863г. Той притежава статут на художествена недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение”.

Църквата „СВЕТА ПАРАСКЕВА”е с трикорабна композиционна схема, псевдобазилика с външни размери, заедно с камбанарията и апсидата 21,36/ 11,50м.

Прочети още...