Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Басейни

Архитектурно студио „Уни-Арх” проектира за вас разнообразни решения за басейни в различни архитектурни стилове и обеми, съобразени с особеностите на обкръжаващата ги среда.

Архитектурен проект за басейн и водни атракции към хотелски комплекс “БОРОВА ГОРА“ - гр. Пирдоп

Съществуващият хотел “Борова гора” е разположен на хълм, южно от гр.Пирдоп в местността “Борова гора”. Теренът е със силен наклон в североизточна посока. Автомобилният подход към сградата е от запад, а пешеходният – от изток.

С настоящата разработка е предвидена пристройка към сградата в източна посока, която включва покрит плувен басейн и дневен бар. Връзката с хотела се осъществява на ниво ресторант и фитнес . Допълнителна връзка има и на  ниво дискотека на хотела с второто ниво на дневния бар. Предвиден е и самостоятелен вход в басейна от юг, където се оформят открити тераси и градина. Необходимите технически помещения / филтърно, компенсаторна шахта, реагентно стопанство, помoщно помещение и вентилационно/ са под нивото на басейна в източната част, където теренът  силно пада и се получава естествено долно ниво, достъпно от плочника обикалящ около сградата.

Прочети още...

Студио за архитектурно проектиране и дизайн "Уни-Арх", архитектурен проект Оздравителен център и КОО гр. КАЗАНЛЪК

Оздравителен център и КОО гр. КАЗАНЛЪК

Басейнът в този архитектурен проект е част от по-голям спортно-реакреативен комплекс. Освен басейна и малкия детски басейн, като най-главни елементи в комплекса, се предвиждат още - открито плажно пространство, съблекални, душове и санитарни помещения, ресторант, кафе, спортни игрища за тенис, мотел, и др.

Басейните, необходимите към тях технически помещения, плажното пространство, съблекалните, санитарните помещения, кафето и ресторанта се предвиждат като първи етап. Комплексът е ситуиран източно от града, извън жилищната застройка. Обслужва се от локално платно, успоредно на пътя Казанлък-Сливен.

Прочети още...

Архитектурен проект реконструкция на басейн в гр. СВОГЕ, студио за архитектура и дизайн "Уни-Арх"

Реконструкция на басейн в гр. СВОГЕ

Предмет на архитектурния проект е реконструкция на съществуващия басейн и съблекални, които са част от градския спортен комплекс. Територията граничи от юг и изток с руслото  р.Искър, от  североизток– със стръмен планински скат, от запад с градския стадион.

Теренът е с наклон в южна посока.  Съществуващият басейн е с размери 50,14 / 24,98 м и е разположен в североизточната част на територията. Западно от него са разположени съблекалните и кафето, а северозападно - котелно с помпено. Плажът остава в южната част. Входът е от югоизток.  Територията е оградена от югоизток и юг с монолитна ограда .

Настоящият архитектурен проект  обхваща два подобекта: реконструкция на басейна и реконструкция на съблекалните и кафето.

Прочети още...

Архитектурен проект - Плувен комплекс в гр. ЛЯСКОВЕЦ, студио за архитектура и дизайн "Уни-Арх"

Плувен комплекс в гр. ЛЯСКОВЕЦ Размери - 50/21 м

Басейнът е част от по-голям спортно-реакреативен комплекс. Освен басейна, като най-главен елемент, в комплекса се предвиждат още - малък детски басейн, спортни игрища за тенис, баскетбол, волейбол, минифутбол, съблекални, душове и санитарни помещения, трибуни,открито плажно пространство и др.

Комплексът се намира в паркова среда встрани от жилищната застройка и се изгражда на мястото на съществуващ спортен комплекс, изведен от експлоатация от години.

Прочети още...