Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Хотели

Проектите на Архитектурно студио „Уни-Арх” обхващат всички аспекти на хотелското проектиране – от стаи за подслон до 5-звездни SPA-хотели. Нашите архитекти гарантират уникалния характер на проекта, като същевременно изпълняват всички действащи норми и закони.

Архитектурен проект Ваканционен комплекс Даунтаун в гр. Банско

Изготвяне на архитектурен проект:

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Проектът Ваканционен комплекс "Даунтаун" в гр. Банско включва Хотел, Културно-информационен, спортен и SPA център и Апартаментни жилищни сгради. Основните принципи залегнали в градоустройствената композиция са следните:

съобразяване в максимална степен с природните дадености на местността – гледката към планината, благоприятните изложения, река “Глазне” и подходите към терена;

Прочети още...

Архитектурен проект Туристическо селище Света Варвара

Изготвяне на архитектурен проект:

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Обект на този архитектурен проект е изграждането на хотелска сграда и СПА център към съществуващия комплекс туристическо селище Света „Варвара” в с. Варвара, общ. Септември. Пристройката на нови обеми се осъществява в посока югозапад и северозапад, като се запазва тази част от съществуващите сгради, която е в по-добро конструктивно състояние. Така, на северозапад, сградата „излиза” в непосредствена близост или на самата улична регулационна линия. На югозапад, допълващото застрояване тангира съществуващата масивна ограда по страничната регулационна линия.

Прочети още...

Архитектурен проект SPA Хотел гр. Ракитово

Изготвяне на архитектурен проект:

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Според архитектурния проект сградата е разположена върху мястото на существуващия санаториум, като по този начин се засяга по-малка част от околната растителност. Главният подход към комплекса е от север, но е предвиден и допълнителен достъп от изток.

Обемно-пространственото решение на комплекса е подчинено на  една подчертана ос  север-юг, определяща ориентацията към доброто изложение и планината. Сградата е с класическа П-образна форма в план.

Прочети още...

Архитектурен проект Хотел Даунтаун гр. София

Изготвяне на архитектурен проект:

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Хотел “Даунтаун” на бул.В.левски в гр.София е впечатляваща ъглова сграда с пластично решени обеми, богати облицовки и изискан детайл, издържана в духа на централно-европейските хотели. Фасадата е еклектична с умело съчетани класичестични и ренесансови елементи със съвременни материали.

Уникалния интериорен дизайн на фоайето и ресторанта е резултат на хармонично съчетание на материалите: топлината на дървото,  струящата светлина от многоцветните витражи и богатите на рисунък настилки, изпълнени от гранит, мокет и паркет.

Прочети още...