Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Кооперации

Жилищните кооперации, проектирани от Архитектурно студио „Уни-Арх”, имат привлекателен съвременен вид. В архитектурните  проекти се залагат  екологични и енергоспестяващи материали, отговяращи на всички нормативни изисквания.

Изготвяне на архитектурни проекти на кооперации

Сграда с магазини - кв.79, м.Витоша ВЕЦ Симеоново, гр. София

Имотът е ъглов, тангиращ на две пресичащи се улици от североизток и югоизток. Петното за застрояване е свободностоящо,  като всички ограничаващи застроителни линии отстоят по на 3м от регулационните линии.

В представения проект, сградата се разполага изцяло зад изискуемите застроителни линии. Балконите и еркерите към уличните регулационни линии и тези към страничните са в рамките на регламентираните от НаредбаN7за ПНУТ и не превишават 1,50м.

Прочети още...

Проект на кооперации. Жилищни сгради в м. Витоша

Жилищни сгради в м.Витоша ВЕЦ Симеоново, гр.София, РЗП – 4373,13 м2

Имотът е ъглов, тангиращ на две пресичащи се улици. Етажността на сградата е  5 с едно подпокривно и едно сутеренно ниво.

В сутерена е разположен подземен паркинг, складови и технически помещения. На  първия етаж /партер/, освен жилища се предвиждат магазини.

Издатините към уличните регулационни линии и тези към страничната регулационна линия са в рамките на 1,5м. Над покривната плоскост са допуснати капандури до 0,7 м и кула, подчертаваща ъгловото разположение на сградата.

Прочети още...

проект 5 етажна жилищна сграда София - централна градска част

Разработвайки темата за вписване на нова 5 етажна жилищна сграда в контекста на централен софийски квартал, архитектурно студио УНИ-АРХ предложи на Възложителя 6 варианта на обемно-фасадни решения. Четири от тях публикуваме тук, а предпочетения и избран за доразвиване във фаза работен проект е вариант 1.

Застроена площ 145 м2

РЗП 900 м2

Подземно ниво – 335м2

Прочети още...