Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Индивидуални сгради

Нашите архитекти и специалисти проектират заедно с вас вашата нова къща. Те предлагат нови обеми към съществуващата ви къща или вила, така че тя да отговаря на новите нужди на вашата фамилия като същевременно е уникална и неповторима.

Архитектурни проекти за енерго-ефективни къщи

Изготвяне на архитектурен проект:

Еднофамилна жилищна сграда в обл. Перник

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Имотът е с площ от 2000 м2. Граничи на северозапад с подобни имоти за нискоетажно жилищно строителство, а на североизток, югоизток и югозапад с имот от горския фонд, собственост на същия собственик. Теренът е със значителна денивелация (около 10%) в северозападна посока.

Достъпът до имота е откъм улицата от северозапад.

Сградата е ситуирана в неговата най-висока част. Ориентирана е с издължения си обем по наклона на терена. По този начин се получават две главни фасади – едната северозападна официална посрещаща и втората – югоизточна.

Прочети още...

Архитектурен проект за луксозна къща

Изготвяне на архитектурен проект:

Жилищна сграда в община Трън

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Имотът е с площ от 2050 м2, разположен в планинска местност. Денивелацията на терена е  значителна в северозападна посока.

Сградата е ситуирана в дъното на парцела, в неговата най-висока част. Ориентирана е с издължения си обем перпендикулярно на склона. По този начин се получават две главни фасади – едната северозападна официална посрещаща и втората – югоизточна,   богато ослънчена интимна.

Силуетът е леко разчупен, в унисон с природните дадености на мястото. Разчупването е проведено и в плановата композиция.

Прочети още...

Архитектурен проект за жилищна сграда в с. Кокаляне

Имотът е с площ от 1328 м2. Теренът е със значителна денивелация (около 10%) в северна посока.

Подходът към сградата, пешеходен и автомобилен е от улицата, от североизток. Пред главния вход е предвидена изравнена площадка с усилена настилка служеща за паркиране и маневриране на автомобили.

Общият брой на етажите е три - два надземни и един полуподземни

Полуподземният етаж излиза изцяло на ниво терен на югозапад.

Тук са разположени едно двустайно жилище, гараж и котелно помещение.

Прочети още...