Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Други

САНИРАНЕ И ОЦВЕТЯВАНЕ НА ФАСАДИ

Представената разработка, от архитектурно студио „УНИ-АРХ”, е за оцветяване на фасади на сградата на IV-то помощно училище-интернат “Проф. Димитър Кацаров”, в град София. Целта на настоящия архитектурен проект е подобряване на външния вид на сградата с промяна на нейните послания към обитателите и́ - създаването на една по-ведра, жизнерадостна и приятелска атмосфера, а с това и повлияване на цялостното отношение към учебния процес.

Разработени са три варианта, като всеки е с различна основна идея и стил на графично, и цветово въздействие. Посланията са съобразени с предназначението на сградата и спецификата на учебния процес.

Прочети още...

Проект Православен храм “Св. Архангел Михаил”, гр.Батак

Православен храм “Св. Архангел Михаил”в  гр.Батак

Храмът е дарение от сем. Читипаховян за гр. Батак. Проектът за храма е дарение от фирма Уни-Арх и по желание на дарителите е изготвен по каноните на руската православна църква.

Градоустройствена ситуация.

Имотът е  ограничен от двете страни – изток и юг от подобни имоти, от север – улица от местно значение, от запад – от пешеходна алея.

Теренът е наклонен в посока север-юг. Сградата отстои на 3м от северната и южна регулационни линии, а от североизточната странична регулационна линия на повече от 20м. Подходът към сградата е от западната страна.

Формообразуване и оформление.

Прочети още...