Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Градоустройство

Концепция за развитие на туризма - гр. Ракитово

1.Визия на концепцията.

Oбщина Ракитово да се развие и утвърди като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво развитие на туризма, високо качество на живот, съхранена природна среда и богато културно – историческо наследство.

2. Основни принципи при разработване на концепцията.

  • комплексен подход към развитието на региона, т.е. разглеждане развитието на туризма на територията на цялата общита Ракитово и то не чрез формиране на нови самостоятелни селищни образования  /по примера на Боровец и Пампорово/, а чрез създаване на отделни, продуктово свързани центрове и ядра около основните селища, съобразно туристическите ресурси на региона
  • устойчиво развитие на туризма в региона, т.е. създаване на условия за ефективно развитие чрез изграждане на нова модерна туристическа база за пълноценно използване, опазване, съхраняване и развитие на природните ресурси и на историческите и културни традиции и паметници на територията на община Ракитово, в т. ч. съчетаване целите на икономическото и социалното развитие с изискването за подобряване качеството на живот и повишаване благосъстоянието на населението.

3. Цел на концепцията

Прочети още...