Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Офиси

Проектите за офис-сгради на нашите архитекти имат съвременен модерен дизайн и отговарят на всички действащи норми и закони като са съобразени с новите тенденции за съвременни материали, енергоефективност и икономичност на сградите.

Административно-технологична сграда на “НЕК” ЕАД, бул.”Дондуков”N12, гр.София, РЗП - 6051 м2

Административно-технологична сграда на “НЕК” ЕАД, бул.”Дондуков”N12, гр.София, РЗП - 6051 м2

Описание на проектното решение

Етажността на основната застройка варира от 3 до 6 (и един подпокривен) етажа, а допълващата застройка е едноетажна.  

По отношение на сградата, паметник на културата имаме следното предложение: След подробно проучване в Националния институт по паметниците на културата и архитектурно и фотограметрично заснемане, се установи, че най-ценната част от сградата е неокласическата ѝ фасада към бул.”Дондуков”. Плановата схема, със своята асиметрия, несъответстваща на фасадата и многократните ѝ преустройства през годините не представлява особена ценност от архитектурна гледна точка. Предлагаме съществуващата сграда да бъде премахната, като се изгради наново  и възстанови с цялата си пластична украса и рустикован партер фасадата към бул.”Дондуков”, а плановата схема да се промени в симетрична, отговарящя на замисъла на фасадата. Фасадата се възстановява по първоначалния си вариант, в който на партерния етаж съществуват един централен голям и по два странични по-малки засводени отвора. Изискването за две подземни нива прави невъзможно запазването на съществуващата сграда.

Прочети още...