Индивидуални сгради

Нашите архитекти и специалисти проектират заедно с вас вашата нова къща. Те предлагат нови обеми към съществуващата ви къща или вила, така че тя да отговаря на новите нужди на вашата фамилия като същевременно е уникална и неповторима.

Архитектурен проект - жилищна сграда в град Костенец

Архитектурен проект - жилищна сграда:

гр. Костенец

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда в град Костенец

Прочети още...

Архитектурно проектиране на къщи

Архитектурен проект - жилищна сграда:

гр. Сливница

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Обемно-пространствената и планова композиция на архитектурния проект е с две подчертани оси на симетрия север-юг и изток-запад.

Подходът към сградата, пешеходен и автомобилен, става от юг.

Общият брой на етажите е четири  - 1 един полуподземен, два надземни и един тавански - подпокривен.  В надземните етажи са разположени дневната и спалната зони на жилището, а в полуподземния – обслужващи помещения. Подпокривното пространство ще се използува като студио.

Прочети още...

Архитектурен проект за къща или вилна сграда

Изготвяне на архитектурен проект на вилна сграда:

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Архитектурен проект за къща или вилна сграда

Прочети още...

Архитектурен проект за енергоефективна вилна сграда

Изготвяне на архитектурен проект на къща:

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Архитектурен проект за къща.

Прочети още...

Архитектурен проект за енергоефективна къща

Изготвяне на архитектурен проект на къща:

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Архитектурен проект за енергоефективна къща.

Прочети още...

Нагоре