Индивидуални сгради

Нашите архитекти и специалисти проектират заедно с вас вашата нова къща. Те предлагат нови обеми към съществуващата ви къща или вила, така че тя да отговаря на новите нужди на вашата фамилия като същевременно е уникална и неповторима.

Архитектурни проекти за енерго-ефективни къщи

Изготвяне на архитектурен проект:

Еднофамилна жилищна сграда в обл. Перник

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Имотът е с площ от 2000 м2. Граничи на северозапад с подобни имоти за нискоетажно жилищно строителство, а на североизток, югоизток и югозапад с имот от горския фонд, собственост на същия собственик. Теренът е със значителна денивелация (около 10%) в северозападна посока.

Достъпът до имота е откъм улицата от северозапад.

Сградата е ситуирана в неговата най-висока част. Ориентирана е с издължения си обем по наклона на терена. По този начин се получават две главни фасади – едната северозападна официална посрещаща и втората – югоизточна.

Прочети още...

Архитектурен проект за луксозна къща

Изготвяне на архитектурен проект:

Жилищна сграда в община Трън

Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Имотът е с площ от 2050 м2, разположен в планинска местност. Денивелацията на терена е  значителна в северозападна посока.

Сградата е ситуирана в дъното на парцела, в неговата най-висока част. Ориентирана е с издължения си обем перпендикулярно на склона. По този начин се получават две главни фасади – едната северозападна официална посрещаща и втората – югоизточна,   богато ослънчена интимна.

Силуетът е леко разчупен, в унисон с природните дадености на мястото. Разчупването е проведено и в плановата композиция.

Прочети още...

Архитектурен проект за жилищна сграда в с. Кокаляне

Имотът е с площ от 1328 м2. Теренът е със значителна денивелация (около 10%) в северна посока.

Подходът към сградата, пешеходен и автомобилен е от улицата, от североизток. Пред главния вход е предвидена изравнена площадка с усилена настилка служеща за паркиране и маневриране на автомобили.

Общият брой на етажите е три - два надземни и един полуподземни

Полуподземният етаж излиза изцяло на ниво терен на югозапад.

Тук са разположени едно двустайно жилище, гараж и котелно помещение.

Прочети още...

Архитектурен проект за къща с магазин

Магазин за промишлени стоки и жилище в село Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

Имотът тангира на главния път Варвара-Пазарджик. Петното за застрояване е разположено в югозападния ъгъл на имота. Основната застройка отстои на повече от 3,00 м от страничната регулационна линия. Между основната застройка и страничната регулационна линия се предвижда допълващо застрояване,  което се долепя до подобно предвидено застрояване в съседния, западно разположен имот.

Сградата е двуетажна, основно заета от магазин за промишлени стоки. На втория етаж е проектирано и едно многостайно жилище.

Прочети още...

Архитектурен проект за къща вариант 2

Двуфамилни жилищни сгради в Банкя, кв.16 РЗП - 950 м2

Прочети още...

Нагоре