Индивидуални сгради

Нашите архитекти и специалисти проектират заедно с вас вашата нова къща. Те предлагат нови обеми към съществуващата ви къща или вила, така че тя да отговаря на новите нужди на вашата фамилия като същевременно е уникална и неповторима.

Архитектурният проект е разработен въз основа на  задание за проектиране, изготвено от инвеститора и скица на имота.

Новата  сграда  се ситуира на мястото на съществуваща двуетажна сграда, разположена на северната граница на имота.

Прочети още...

Архитектурен проект Жилищна сграда в село Говедарци

Двуфамилна жилищна сграда в с.Говедарци,общ.гр.Самоков

В представения архитектурен проект, сградата се разполага изцяло зад изискуемите застроителни линии, съгласно чл.31, ал.5 от ЗУТ.

Прочети още...

Архитектурен проект за къща

Двуфамилни жилищни сгради в Банкя, кв.16 РЗП - 900 м2

Прочети още...

Еднофамилна жилищна сграда

ЗП сграда - 94,78 м2

РЗП  - 169,28 м2

Прочети още...

 Архитектурен проект- Къща за гости

 Архитектурно студио Уни-Арх представя проект за Къща за гости в с.Горна Малина.

Парцелът е разположен в с.Горна Малина на наклонен терен с денивелация изток-запад. Основният подход към сградата е от югозапад като главният вход е разположен странично на междинно ниво между полуподземния и основния етаж.

Прочети още...

Нагоре